Teman 1993-2018

Utgångspunkten i mitt måleri är ett tema eller en serie. Det bildar en ram och utgör en grund för fortsatta undersökningar och utforskanden. Här är några av mina olika teman och serier från 1993 och framåt. Jag arbetar huvudsakligen intuitivt med vissa berättande inslag.