Så glad att jag fick stipendium till Grez sur Loing jan-feb 2022. Hade tänkt fortsätta med mitt projekt, 54 akvarellporträtt med hjälp av akvarellens inneboende slumpmässiga karaktär. Men det var pandemitid och jag såg sällan några människor. Däremot var det många portar av olika slag som inspirerade till en ny serie,.Portar i Grez”.

TEXTER

Elisabeth Fagerstedt Botkyrka Konsthall 2005

Björn Springfeldts förord till boken Dubbelnamn och Rosetter 2007

Nicolas Hansson Vetlanda Museum 2007

Mikael Falk Jakobsbergs konsthall 2010

Pressklipp